Ris og ros

I Hellerup Lægehus vil vi gerne have dine tilbagemeldinger, hvis der er ting, vi kan gøre bedre. Og selvfølgelig også hvis I har positive oplevelser. Tilbagemeldinger kan gives til os mundtligt eller skriftligt via E-konsultation. Det er også muligt at aflevere et brev i receptionen.

Utilsigtede hændelser og fejl. Vi er underlagt indrapportering af utilsigtede hændelser samt medicinbivirkninger som vil blive gennemgået internt i klinikken og eksternt. Vi ønsker at lære af vores fejl.

Vores arbejdsgange og instrukser bliver løbende opdateret. Vores kliniske instrumenter og apparatur tjekkes regelmæssigt. Der foretages faste kalibreringer og kontroller af vores udstyr. Vi vægter patientsikkerheden højt og følger alle lovmæssige krav. Således kan du være sikker på, at vi er en ansvarsbevidst og opdateret klinik.