Sankt Lukas Stiftelsens

Danner de smukke fysiske rammer for Hellerup Lægehus i den gamle hospitalsbygning fra 1932. Vi råder over 400m2 og er en selvstændig klinik med udsigt over den flotte park. Vi har et godt samarbejde med Skt. Lukas Stiftelsen som gennem 100år her ligget på hjørnet af Tuborgvej og Bernstorffsvej. Skt. Lukas Stiftelsen er en selvejende organisation og rummer mange forskellige aktiviteter. På området findes således en kirke, en børnehave, et plejehjem, samt Hospice for både voksne og børn. Der er også andre speciallæger, psykologer samt Gentofte Kommune der alle lejer sig ind i bygningerne. Der bor fortsat Diakonisser i bygningerne og Skt. Lukas Stiftelsen bygger på et kristent evangelisk grundlag. Det diakonale arbejde bygger på det kristne bud om næstekærlighed. Målet er at værne om mennesker, der er truet eller trængt og bygge livet, fællesskabet og håbet op. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. har været protektor siden 2001. Se meget mere info på https://sanktlukas.dk/sankt-lukas-stiftelsen/