Når der bestilles tid ved lægen, vil man opleve, at ikke alle lægernes navne florerer hver dag – vi beklager den mulige forvirring, som kan opstå herved. Lægesystemet har en vis begræsning, ift hvordan og hvor meget vi kan formidle i det modul. Derfor vil vi gerne give lidt forklaring på, hvordan man skal tolke det, når man ikke finder den læge man søger. Det er de læger, hvis navne dukker op, som på den pågældende dag varetager de almindelige konsultationer, dvs tid-samme-dag (TSD). Hvis en specifik læges navn ikke dukker op, kan det skyldes, at denne læge er booket til andre konsultationstyper såsom akutte tider, undervisning, attester mm eller afholder ferie, er på kursus eller andet. Alle læger varetager langt de fleste konsultationstyper, så vi opfordrer til, at gøre brug af de læger den dag man ønsker at komme til lægen. Har man dog et specifikt ønske, må man blot forsøge de efterfølgende dage, eller man er meget velkommen til, at ringe i telefontiden, så vil sekretærerne oftest kunne hjælpe med information om lægens ugeplan.