Vi oplever desværre, at overførsel af journal fra tidligere læge ikke sker automatisk. Dette på trods af, at man som borger “vinger af”, at tidligere læge må overføre journal til os. Vi beder derfor nye patienter om at kontakte tidligere læge mhp fremsendesle af journal til os. Tusind tak for hjælpen.